Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 186 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
STATYSTYKI GOOGLE -
1 313 827

SPADEK TO TEŻ DŁUG - KTO Z RODZINY ZA NIEGO ODPOWIADA I JAK DALEKO W NIEJ SIĘGA??

czwartek, 05 czerwca 2014 20:47
Skocz do komentarzy

 

Kilka dni temu poświęciłam cały prawie dzień na wyjaśnienie pewnego prawniczego tematu, nie, nie dotyczyło to mnie, ale miałam chęć to wyjaśnić, ustalić to konkretnie tak aby nie było wątpliwości kogo to dotyczy!

 

 

 

 

 

Prawo rodzinne spadek.jpeg

 

Podstawowe rzeczy o których trzeba wiedzieć to:

Można przyjąć spadek po rodzinie albo WPROST, albo z dobrodziejstwem inwentarza.

O co tu chodzi?

WPROST- czyli ZE WSZYSTKIM I SPŁACASZ DŁUGI RODZINY WTEDY RÓWNIEŻ ZE SWOICH PRYWATNYCH ŚRODKÓW.

Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA- oznacza SPŁACASZ TYLKO DŁUGI DO KWOTY SPADKU NA PLUS.

 

Z chwilą śmierci człowieka jego prawa i obowiązki majątkowe (np. własność, użytkowanie wieczyste, długi z zaciągniętych pożyczek) przechodzą na jedną lub kilka osób - jego następców prawnych, zwanych spadkobiercami. Ogół praw i obowiązków podlegających dziedziczeniu nazywamy spadkiem. Owo przejście praw i obowiązków na inne osoby nazywa się dziedziczeniem. Nie są dziedziczone (a więc wygasają) prawa i obowiązki osobiste zmarłego (np. prawo do nazwiska, obowiązek alimentacyjny, służebność osobista).

 

 

WAŻNE, bo nad tym zastanawia się każdy w momencie kiedy go spadek na minus dotyczy:

 

Spadek nabyty zarówno z mocy dziedziczenia ustawowego, jak i z mocy testamentu, można przyjąć albo odrzucić! Bo często wielu z nas boi się że to spadnie na niego automatycznie.

 

Tę czynność należy wykonać przez złożenie stosownego oświadczenia w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Przyjęcie spadku może nastąpić wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli spadkobierca przyjmie spadek wprost, odpowiada za długi spadkowe nie tylko z majątku spadkowego, ale także ze swojego majątku osobistego. Jeżeli zatem długi przewyższają aktywa spadku - spadkobierca poniesie stratę. Jeżeli zaś przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to jego odpowiedzialność za długi spadkowe będzie się ograniczała do wysokości wartości spadku. Spadkobierca może również spadek odrzucić. W takim przypadku dalej postępuje się tak jakby spadkobierca spadek odrzucający nie dożył chwili otwarcia spadku. Jeżeli nie złoży żadnego oświadczenia - jest to jednoznaczne z prostym przyjęciem spadku.

 

To dość ciekawe bo wielu z nas martwi się o to, gdy zmarły np. z naszej bliskiej rodziny nie pozostawił dzieci, wnuków, małżonka, a pozostawił długi, dokąd sięga i kogo obejmuje ten dług?

- do dziedziczenia powołani są rodzice spadkodawcy, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki rodzeństwa.

Jeżeli brak osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a gdy miejsca tego nie da się ustalić - Skarbowi Państwa. Zdarzyć się to może w zupełnie wyjątkowych przypadkach, wtedy gdy zmarły w ogóle nie miał bliskich krewnych.

Reguły dziedziczenia ustawowego ulegają zmianie, jeśli do spadku wchodzi gospodarstwo rolne.

Najczęściej swoją wolę co do przejścia pozostałych po nim praw i obowiązków spadkodawca przejawia w formie testamentu własnoręcznego (holograficznego). Testament taki dla swej ważności powinien zostać sporządzony przez spadkodawcę pismem ręcznym i podpisany. Konieczne jest umieszczenie na nim daty. Wprawdzie brak daty nie powoduje nieważności testamentu, ale może utrudniać ustalenie - gdy testamentów jest kilka - który z nich rzeczywiście wyraża ostatnią wolę spadkodawcy.

Jeśli z jakichś przyczyn spadkodawca nie może czy nie chce napisać testamentu własnoręcznie, może nastąpić sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego. Jeszcze inna możliwość polega na tym, że spadkodawca oświadcza swą wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego oraz dwóch świadków. Oświadczenie to spisuje się w protokole i odczytuje spadkodawcy. Protokół podpisuje spadkodawca. Czynią to także wspomniana osoba urzędowa i świadkowie. Jeżeli spadkodawca z jakiejś przyczyny nie może się podpisać, należy to zaznaczyć i podać, jakie są przyczyny braku jego podpisu. Ponieważ do sporządzenia testamentu w tej formie konieczne jest podyktowanie oświadczenia oraz wysłuchanie jak zostało ono zapisane, testamentu takiego nie mogą sporządzać osoby głuche lub nieme. Poza tymi zwykłymi formami sporządzenia testamentu istnieją jeszcze formy szczególne, przewidziane dla przypadków wyjątkowych (np. testamenty w razie obawy rychłej śmierci, testamenty wojskowe, testamenty sporządzane w czasie podróży na statku morskim lub powietrznym).

 

Trochę ogólnie o spadku, jaka jest kolejność:


W pierwszej kolejności do spadku powołane są dzieci zmarłego (a jeżeli zmarły one przed spadkodawcą - ich dzieci) oraz małżonek. Osoby przysposobione dziedziczą tak jakby były dziećmi. Małżonek dziedziczy z dziećmi w częściach równych, ale jego udział nie może być mniejszy niż 1/4 część spadku. Ponadto małżonkowi przysługuje prawo do przedmiotów urządzenia domowego (meble, lodówki, telewizory, naczynia stołowe itd.), z których korzystał wspólnie ze zmarłym.

Jeżeli zmarły nie pozostawił dzieci ani wnuków, spadek w połowie dziedziczy jego małżonek, a z drugiej połowy - po 1/4 - każde z jego rodziców, resztę zaś rodzeństwo w częściach równych (w przypadku gdy zmarli pierwej - ich dzieci i wnuki). Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło śmierci spadkodawcy, jego udział spadkowy przypada po połowie temu z rodziców, które przeżyło spadkodawcę, oraz rodzeństwu spadkodawcy. Udział małżonka (1/2 część spadku), który dziedziczy w zbiegu z rodzicami lub rodzeństwem, jest udziałem sztywnym, nie ulega więc zmniejszeniu ani powiększeniu. Zatem w przypadku gdy spadkodawca pozostawił jedynie małżonka oraz tylko rodziców albo tylko rodzeństwo - dziedziczą oni drugą część spadku w częściach równych. Jeżeli nie ma innych osób uprawnionych poza małżonkiem - cały spadek przypada małżonkowi.

 

Ciekawe wątki w temacie oraz do nich odesłania:

Portal który polecam, to skarbonka wiedzy w tematach prawniczych, mi się bardzo spodobał, jest całkowicie bezpłatny a przede wszystkim porady prawników są tam bezpłatne.

 

PRAWO SPADKOWE- OGÓLNE PROBLEMY

 

Spadek po zmarłym bracie- alimenty.

 

Czy muszę się pisemnie zrzekać spadku po śmierci babci, jeśli jej mąż nie przyjął go, bo to same długi?

 

Zobowiązania wynikające z przyszłego spadku

 

Szukam jeszcze do tego artykułu stosownych paragrafów KODEKSU PRAWA, prawa rodzinnego, prawa spadkowego.

 

Znalazłam opinię prawnika na WWW. AUTO CENTRUM.PL w sprawie spadku:

Zgodnie z art. 1015. § 1 Kodeksu Cywilnego, na początku współwłaściciel dorobku, będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jeżeli nie złoży on  takiego oświadczenia będzie to równoznaczne z przyjęciem przez niego całego majątku ( łącznie z długami spadkowymi).

Zgodnie z art. 212. § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia Sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne.

§ 2.

Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego

( tak może orzec Sąd w przypadku podziału masy majątkowej)

W związku z tym połowa należąca do osoby zmarłej, będzie zaliczała się do masy spadkowej.

W przypadku, kiedy zmarły nie pozostawił testamentu, ustawodawca przewiduje model dziedziczenia ustawowego. Art. 931. § 1 kodeksu cywilnego stanowi, że w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Oczywiście testament może przewidywać zupełnie inny porządek dziedziczenia.
Art. 1035 kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu. ( np. cytowany wyżej art. 212 k.c.)
Jeżeli dojdzie do postępowania spadkowego, to Sąd po przeprowadzeniu stosownego postępowania (w trakcie którego będzie dokładał staranności przy wyjaśnianiu komu i w jakim stopniu należy się spadek) wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę, jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

 

Ciekawy wątek dotyczący samochodu i jego podatku, polecam zainteresowanym.

Pełna treść pytania z odpowiedzią prawnika na:

http://www.autocentrum.pl/poradnik-kierowcy/porady-prawne/dwoch-wlascicieli-samochodu-i-jeden-umiera/

 

 

 

Pozdrawiam

Mina Wetp

 

 

 

Z ostatniej chwili....08 czerwca 2014

Na blogu MINAWETP3 , pojawił się nowy artykuł z serii:

  REALNOŚĆ TABLETEK Z JAGÓD ACAI - ODCHUDZANIE

 

 

Skocz do poprzedniego artykułu:

ARTYKUŁ ŻYWY- 3 ROCZNICA BLOGA MINY WETP - PODSUMOWANIE

 

Skocz do artykułów z serii:

INFORMACJE

 

 

 

 

Kontakt:

minawetp@wp.pl

Podziel się
oceń
8
2Więcej na ten temat


Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy
 • dodano: 28 lipca 2016 22:22

  super wpisy gratki:)

  autor pisarka4523

  blog: http://www.reteuniversitarianazionale.it/membri/iwyre/

 • dodano: 13 lipca 2016 22:27

  super wpis

  autor serenka2349

  blog: http://tcsviblovo.ru/forum/user/2045/

 • dodano: 23 maja 2016 16:07

  uwaga

  autor słuszna

  blog: http://www.mazowieckatablica.pl/ogloszenie-37550/biuro-rachunkowe--ksiegowosc-dla-firm.html

 • dodano: 04 maja 2016 2:43

  Dobry wpis

  autor szymonek4

  blog: http://fobcourse.com/members/ejixyd/

 • dodano: 10 czerwca 2014 15:50

  Loteczko toś Ty z nieba mi spadłaś!!!! To masz dobrze :-) Ale skoro tak, jesli będziesz miała okazję, proszę zapytaj swojego rodzinnego prawnika, jaki, jakie dokładnie paragrafy, artykułu o tym mówią, szukam ich, potrzebuję! :-) Bo każdy się wypowiada ale nikt nie powołuje na nie, a to ważne. Mari, ważna rzecz rzeczywiście o której wspomniałaś... ooo juz znalazłam przypadkowo jaki to artykuł o tym mówi, Loteczko w takim razie juz nie aktualne. Opinia prawnika w sprawie samochodu. Szanowny Panie , zgodnie z art. 1015. § 1 kodeksu cywilnego na początku będzie Pan zobowiązany do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jeżeli nie złoży Pan takiego oświadczenia będzie to równoznaczne z przyjęciem przez Pana całego majątku ( łącznie z długami spadkowymi).
  Skoro samochód miał dwóch właścicieli wpisanych w dowodzie rejestracyjnym to znaczy , że był on współwłasnością w częściach ułamkowych ( Pana i pańskiego Ojca). Zgodnie z art. 212. § 1 kodeksu cywilnego jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. § 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego ( tak może orzec Sąd w przypadku podziału masy majątkowej)
  W związku z tym połowa należąca do Ojca będzie zaliczała się do masy spadkowej.
  W przypadku, kiedy Pana Ojciec nie pozostawił testamentu ustawodawca przewiduje model dziedziczenia ustawowego. Art. 931. § 1 kodeksu cywilnego stanowi, że w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Oczywiście testament może przewidywać zupełnie inny porządek dziedziczenia.
  Art. 1035 kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu. ( np. cytowany wyżej art. 212 k.c.)
  Jeżeli dojdzie do postępowania spadkowego, to sąd po przeprowadzeniu stosownego postępowania (w trakcie którego będzie dokładał staranności przy wyjaśnianiu komu i w jakim stopniu należy się spadek) wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Odpowiadając na Pana drugie pytanie to niestety samochód o wartości 5000 zł zostanie wciągnięty do masy spadkowej i jego dalsze losy zostaną w gestii sądu prowadzącego postępowanie spadkowe.

  Czytaj więcej na: http://www.autocentrum.pl/poradnik-kierowcy/porady-prawne/dwoch-wlascicieli-samochodu-i-jeden-umiera/#ixzz34FBvvrL8

  autor minawetp

  blog: minawetp2.bloog.pl

 • dodano: 10 czerwca 2014 14:25

  Mam w rodzinie prawnika i nie muszę zapamiętywać tego wszystkiego. Sięgam zwykle po telefon i pytam. Pozdrawiam serdecznie.

  autor Lotka

  blog: http://comniecieszy.blogspot.com

 • dodano: 10 czerwca 2014 13:13

  Dobrze byłoby ustalić, co stanowi masę spadkową. Jeżeli np. rodzice mają dom, to chyba w chwili śmierci jednego z nich, masą spadkową jest pół domu, bo drugie należy do żyjącego. I ta połowa jest dopiero dzielona na małżonka i dzieci.

  autor mari

 • dodano: 09 czerwca 2014 15:57

  Większość ludzi hasło "spadek" kojarzy z wielką kasą, a tu może być niespodzianka. Wiem o tym doskonale i gdyby ktoś kiedyś zechciał mnie spadkiem obdarować, to najpierw wnikliwię sprawdzę jego interesy i zobowiązania. Można się na tym nieźle przejechać.

  autor drugabasia

  blog: drugabasia.blox.pl

 • dodano: 09 czerwca 2014 10:13

  no bo już myślałem, że zaginęłaś i tyle w temacie, z rodziną to najlepiej na zdjęciu się wychodzi, jeszcze tego brakuje żeby pilnować braci, aby nie brali kredytów, Mina dobrze wiedzieć

  autor Leo

 • dodano: 07 czerwca 2014 20:55

  Marga dopóki nas to nie dotyczy nie zdajemy sobie o tym jakie są prawa w tych sprawach, z niewiedzy myślimy, że długi pozostawione po rodzinie nas dotkną i będzie katastrofa, to zrzeczenie się jest dość istotne i tak jak piszesz, oby tylko nie przegapić tego okresu 6 miesięcznego. Krzychu jeszcze nie miałam czasu tym się zająć, ale dla mnie to ważne, bo wszystkie artykuły na ten temat, nie uwzględniają ich, a to ważne aby taki człowiek którego dotyka taka sytuacja mógł spać spokojnie i powołać się na odpowiednie artykuły prawne sam, bez prawnika, czasem nas zwyczajnie na prawniczd usługi nie stać. Mała myśl tak przepisy mogą namieszać, ale fajnie znać prawo, z każdej sytuacji jest wyjście tylko my nie mamy tak elastycznej głowy jak prawnicy, którzy w tym siedzą, kiedyś pracując w Korporacji finansowej zajmując się Kontrolingiem musiałam się ciągle bujać z ludźmi w tym z innymi pracownikami, doradcami, bo szukali odstępstw aby tylko osiągnąć swój cel, wyrobić plan, byłam w tym dobra... wspominam to sentymentalnie bo nie jednemu Dyrektorowi tyłek tak uratowałam, dlatego znajdę je, bo to mnie bardzo interesuje i pasjonuje... szkoda że nie poszłam na prawo, pozdrawiam

  autor minawetp

  blog: minawetp2.bloog.pl

 • dodano: 06 czerwca 2014 19:39

  Niektóre przepisy są straszne.. i w sumie dobrze, że o tym piszesz, bo niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy z istnienia przepisów, które mogą namieszać mu w życiu.

  autor mała-myśl

  blog: http://pisanymyslami.blog.pl

 • dodano: 06 czerwca 2014 14:42

  dobrze było by znać jednak te paragrafy... czekam w takim razie na resztę :-) miłego łiku

  autor Krzychu

 • dodano: 06 czerwca 2014 14:02

  ważny temat poruszasz, ja miałam dawno temu problem podobny i martwiłam się o to ile czasu mam aby podpisać rezygnację ze spadku a raczej długu po bracie, ważne jest aby wiedzieć że to okres 6 miesięcy nie więcej i to od rezygnacji bliższych pisemnej

  autor marga

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

środa, 17 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  3 472 478  

O moim bloogu

Zbyt dużo, by pisać! :-) Zbyt mało, by dokładnie określić ;-) Choć jedno Wam powiem. Moje artykuły, prace, szkice, projekty, filmiki powstają pod wpływem różnych myśli i są kolejnym doświadczeniem...

więcej...

Zbyt dużo, by pisać! :-) Zbyt mało, by dokładnie określić ;-) Choć jedno Wam powiem. Moje artykuły, prace, szkice, projekty, filmiki powstają pod wpływem różnych myśli i są kolejnym doświadczeniem mojego życia. Wszystkie są pewnym przekazem mnie samej, albo powstały by po prostu istnieć! Do wpisów serdecznie zapraszam.

schowaj...

Statystyki

Odwiedziny: 3472478

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Ulubione strony

...TWÓRCZE OPOWIADANIA

...ZBIORY TWORÓW MOJEGO AUTORSTWA

AUDIOBOOKI MINA WETP

BLOG KONKURS

BLOG ROKU 2012

FILMY PRODUKCJI MINA WETP

Korzystam

MOJE WIERSZE NA MP3

NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

NOWE ARTYKUŁY

Odwiedzane

POMOC INNYM

Powiązane bloogi

ULUBIONE ARTYKUŁY INNYCH

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:


Darmowe fotoblogi